A 220 tényezői

Az átalakítás elvégzéséhez használja az alábbi űrlapot, vesszővel válassza el a számokat.

A tényezők

A 220 = 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220 tényezőkA 220-as tényezők, amelyek összege 504 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 + 220

220-as tényezők, amelyek összeadják a 3 = 1 + 2 értéket

220-as tényezők, amelyek összeadják a 7-et = 1 + 2 + 4220-as tényezők, amelyek összeadják a 12-et = 1 + 2 + 4 + 5

log 3 81.
Átalakítás 220-as tényezőkre

220 szám tényezőit kapjuk, ha olyan számokat találunk, amelyek összeszorozhatók az átalakítandó célszám megegyezésével.

Ez olyan számokat jelent, amelyek maradék nélkül el tudják osztani a 220-at. Az első figyelembe veendő szám tehát 1 és 220

A tényezők megszerzése úgy történik, hogy az alacsonyabb számokkal rendelkező számot elmerülve megtalálja azt a számot, amely nem marad fenn. A számok, amelyek maradványok nélkül oszlanak meg, a tényezők.

Instructions:  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Fontos egyéb számkonverziók

220 221 222 223 224

222 223 224 225 226

221 222 223 224 225

A tényezők azok a számok, amelyeket szorozva megkapja egy másik számot. Például a 25-ös tényező 5 és 5, mert 5 × 5 = 25. Egyes számoknak több faktorizációja van (több tényezőtényező is). Például a 12 számolható 1 × 12, 2 × 6 vagy 3 × 4 formátumban. Olyan számot, amelyet csak önmagában lehet 1-szer figyelembe venni, elsődlegesnek hívjuk. Az első néhány prím a 2, 3, 5, 7, 11 és 13. Az 1-es számot nem tekintjük prímnek, és általában nem tartalmazzák a faktorizációkban, mert az 1 mindenbe belemegy. (Az 1. szám ebben az összefüggésben kissé unalmas, ezért figyelmen kívül hagyja.

Egyébként vannak olyan oszthatósági szabályok, amelyek segítenek megtalálni az osztani kívánt számokat. Számos oszthatósági szabály létezik, de a legegyszerűbb a következő: Ha a szám páros, akkor osztható 2-vel. Ha a szám számjegyei olyan számra oszlanak, amely osztható 3-mal, akkor maga a szám osztható 3-mal. A szám 0-val vagy 5-tel végződik, majd osztható 5-tel.

78 osztva 14-gyel

Természetesen, ha a szám kétszer osztható 2-vel, akkor osztható 4-gyel; ha osztható 2-vel és 3-mal, akkor osztható 6-tal; és ha kétszer osztható 3-mal (vagy ha a számjegyek összege osztható 9-gyel), akkor osztható 9-vel. De mivel megtalálja a faktort, nem igazán érdekli ezeket a nem elsődleges oszthatósági szabályok. Van egy szabály a 7-gyel való oszthatóságra, de ez elég bonyolult ahhoz, hogy valószínűleg könnyebb egyszerűen elvégezni a számológépen a felosztást, és megnézni, hogy jön-e ki.

Ha elfogy a kis szám, és még nem fejezte be a faktort, akkor próbálkozzon egyre nagyobb egész számokkal (9, 14, 17, 20, 23 stb.), Amíg nem talál olyan számot, amely maradék nélkül felosztható. Például a 13 52-es tényező, mert a 13 pontosan 52-re oszlik (52 ÷ 13 = 4 nem hagy maradékot). Az 52-es tényezők teljes listája: 1, 2, 4, 13, 26 és 52 (mindezek pontosan 52-re oszlanak). Ha a szám nem oszlik be, akkor az egyetlen lehetséges osztó a nagyobb szám. Mivel a számod négyzete nagyobb, mint a szám.